Ważne

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.491), na podstawie § 6 ust.1 pkt 3,  Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczowie wprowadza czasowe ograniczenie działalności, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284) polegające na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej do odwołania.

 
 Wobec powyższego rezerwacje Gości pełnopłatnych zostaną przeniesione na nowo uzgodnione z Państwem terminy.
Kontakt z recepcją codziennie w godz.7-19 tel. 81 5014751 lub rezerwacje@sanatoriumrolnik.pl
 
Jesteśmy w gotowości aby jak najszybciej móc świadczyć dla Państwa nasze usługi.
 
Czekamy cierpliwie na odwołanie stanu epidemii.
Zostańcie teraz w domu.
W związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia o uruchamianiu uzdrowisk od 15 czerwca br. uprzejmie informujemy,
że czekamy na szczegółowe wytyczne i zalecenia.
Poinformujemy Państwa o dodatkowych niezbędnych wymaganiach do rozpoczęcia kuracji, jak tylko będą gotowe odpowiednie przepisy i procedury.
Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

 

Osoby przekazujące swoje dane osobowe w ramach kontaktu informujemy, iż: zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik ul.Górskiego 14; 24-150 Nałęczów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@sanatoriumrolnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych  (min. obsługa IT)

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych  może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie