Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Ważne

 W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U.2020 poz.964), Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik wznawia działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od dnia 25 czerwca  2020 r.
Na podstawie §9.2 w/w rozporządzenia informujemy, że warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ  jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia kuracji uzdrowiskowej.
  • Holter EKG – 24 godzinny zapis EKG, badanie zalecane w niewiadomego pochodzenia zasłabnięciach, utratach świadomości, w zaburzeniach rytmu serca, pomocne w wykrywaniu "niemego" niedokrwienia w chorobie wieńcowej.
  • Holter ciśnieniowy- 24 godzinna rejestracja pomiarów ciśnienia tętniczego , zalecany w trudnym do leczenia nadciśnieniu tętniczym krwi ,pomocny w doborze właściwej farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, kontroli prawidłowego leczenia nadciśnienia tętniczego.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie